Trgovačko društvo ORION PROJEKT d.o.o za projektiranje i nadzor, Vinkovci osnovano je 2010.g. kao tvrtka u vlasništvu tvrtki Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. Vinkovci i Vodoprivreda Vinkovci d.d. Vinkovci, registrirano u Trgovačkom sudu u Osijeku za obavljanje djelatnosti projektiranja, nadzora, konzaltinga i inženjeringa.

Tvrtka je specijalizirana za izradu projekata i obavljanje stručnog nadzora nad izgradnjom objekata u području vodnog gospodarstva kao što su sustavi vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, sustavi navodnjavanja, …

Pored vodnog gospodarstva vršimo projektiranje i nadzor u visokogradnji (obiteljski objekti, poljoprivredno-gospodarstveni objekti, gospodarstveni objekti, objekti OIE, …) i u drugim područjima niskogradnje (cestogradnja, biciklističke staze, …).

Tvrtka ORION PROJEKT d.o.o. je Rješenjem Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja od 18.12.2013.g. ovlaštena za provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada sa jednostavnim tehničkim sustavima i zgrada sa složenim tehničkim sustavima, te provođenje energetskih pregleda javne rasvjete.

Također vršimo legalizaciju nezakonito izgrađenih objekata.

Usluge

– Koncepcijska rješenja

– Idejni, Glavni projekti, Izvedbeni projekti

– Projekti izvedenog stanja

– Stručni nadzor u izvođenju radova

– Izrada natječajne dokumentacije

– Legalizacija nezakonito izgrađenih zgrada

– Energetsko certificiranje zgrada

Za obavljanje navedenih djelatnosti primjenjujemo najsuvremenije metode, računalne tehnologije te koristimo najnovije programe. Permanentno educiramo stručno osoblje i nadograđujemo računalnu opremu prateći najsuvremenije trendove.

Djelatnici

ORION PROJEKT d.o.o. je od tvrtki osnivača preuzeo djelatnike s višegodišnjim iskustvom u projektiranju i vršenju nadzora prvenstveno u području vodnog gospodarstva, ali i u drugim područjima graditeljstva tako da poslove vode visoko stručni i specijalizirani inženjeri iz raznih oblasti.

U tvrtci je zaposleno devet djelatnika od čega je šest diplomiranih inženjera upisanih u imenik ovlaštenih inženjera pojedine komore (4 ovlaštena inženjera građevinarstva, 1 ovlašteni inženjer strojarstva i 1 ovlašteni inženjer elektrotehnike).

Također, troje naših djelatnika iz tri različite struke (građevina, strojarstvo, elektrotehnika) je uspješno završilo izobrazbu za energetsko certificiranje objekata s jednostavnim i složenim tehničkim sustavima (MODUL 1 i MODUL 2) te čine tim za energetsko certificiranje zgrada, repliki zegarków rolex stoga smo u mogućnosti ponuditi cjelokupnu uslugu izrade energetskih pregleda i izdavanja energetskih certifikata za sve vrste zgrada na jednom mjestu.