Niskogradnja

Najznačajnije djelatnosti iz područja niskogradnje odnose se na projektiranje i nadzor vodoopskrbnih sustava, sustava navodnjavanja te sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda. Osim navedenih djelatnosti vršimo usluge projektiranja i nadzora i iz drugih područja niskogradnje kao što su infrastrukturni objekti u poslovnim zonama, cestogradnja i sl.

Od većih vodoopskrbnih sustava koje smo projektirali ili nadzirali njihovu izgradnju izdvajamo sustave rekonstrukcije vodoopskrbnih mreža na području Vukovarsko-srijemske županije (20 naselja), rekonstrukciju vodoopskrbnih mreža na distributivnom području Slavonskog Broda, rekonstrukciju dijela glavnih vodoopskrbnih cjevovoda grada Županje i sl.

Od većih sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda koje smo projektirali ili nadzirali njihovu izgradnju izdvajamo sustave odvodnje i pročišćavanja općine Privlaka, općina Stari Mikanovci i Vođinci, grada Otoka, općine Tovarnik, općine Nijemci. Također, projektiramo i uređaje za pročišćavanje otpadnih voda (općina Nijemci, općina Stari Mikanovci i općina Vođinci, općina Stari Jankovci).

Na području navodnjavanja ističemo izradu projektne dokumentacije za sustav navodnjavanja Lipovac.

Osim navedenih djelatnosti iz područja niskogradnje ističemo izradu projektne dokumentacije za infrastrukturne objekte poslovne zone Velebit u Gunji i Zagrađe u Cerni, dogradnju plinoopskrbne mreže na području Vinkovaca, Marinaca i Ivankova i sl.

Visokogradnja

Iz područja visokogradnje ističemo izradu projektne dokumentacije: male kogeneracije na biomasu 1MWel u Orahovici, male kogeneracije na bioplin 1MWel u Cerni, repliki zegarków rolex rekonstrukcije i dogradnje zgrade „NK Frankopan”, višenamjenske zgrade općine Privlaka, drvno – tehnološkog centra „Slavonski hrast“ te izradu projektne dokumentacije za stambene objekte.

Osim izrade novih objekata vršimo usluge legalizacije nezakonito izgrađenih objekata. Izdvajamo legalizaciju Doma kulture Otok, DVD Ilok, upravne zgrade Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o., objekata obiteljsko-poljoprivrednih gospodarstva itd.

Iz područja energetske učinkovitosti izdvajamo izradu energetskih certifikata i izvješća o provedenim energetskim pregledima na području grada Vinkovaca te Vukovarsko-srijemske županije (stambene zgrade, škole i drugi javni objekti). Također, izradili smo projektnu dokumentaciju za povećanje energetske učinkovitosti 28 višestambenih zgrada u gradu Vinkovcima, za zgradu DVD Ilok, za zgradu općine Cerna itd.

Naše djelatnosti