Naše djelatnosti

Projektiranje

Vršimo usluge projektiranja u području niskogradnje
(vodoopskrba, navodnjavanje, odvodnja i pročišćavanje
otpadnih voda, infrastruktura u poslovnim zonama itd.)
i visokogradnje (stambene i poslovne zgrade).

Stručni nadzor

Vršimo usluge stručnog nadzora u području niskogradnje
(vodoopskrba, navodnjavanje, odvodnja i pročišćavanje
otpadnih voda, infrastruktura u poslovnim zonama itd.)
i visokogradnje (stambene i poslovne zgrade).

Energetsko certificiranje

Vršimo usluge energetskih pregleda, izdavanja
energetskih certifikata i izrade projektne dokumentacije
u cilju podizanja energetke učinkovitosti za sve vrste
građevina.