OSNOVNI PODACI TVRTKE

Orion projekt d.o.o.
za prijektiranje i nadzor
Josipa Kozarca 28
32100 Vinkovci, Hrvatska
Tel: +385 (0)32 334 876
Fax: +385 (0)32 334 874
E-mail: info@orion-projekt.hr
E-mail (stari): orion-projekt@vu.t-com.hr
OIB: 75458205278

Zoran Vidović, dipl.ing.stroj., direktor
032/334-878, orion-projekt@vu.t-com.hr
orion.projekt@gmail.com

Ivana Naglić, tajnica
032/334-876, info@orion-projekt.hr
ivana.naglic@orion-projekt.hr

OSNOVNI KONTAKTI ZAPOSLENIKA

Dario Kuveždić. mag.ing.aedif.

032/334-876, dario.kuvezdic@orion-projekt.hr

Marin Medić. mag.ing.aedif.

032/334-877, medovk@hotmail.com

Domagoj Topić, ing.el.

032/373-056, domagoj.topic@orion-projekt.hr