Niskogradnja

Najznačajnije djelatnosti iz područja niskogradnje odnose se na projektiranje i nadzor vodoopskrbnih sustava, sustava navodnjavanja te sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda. Osim navedenih djelatnosti vršimo usluge projektiranja i nadzora i iz drugih područja niskogradnje kao što su infrastrukturni objekti u poslovnim zonama, cestogradnja i sl.

Od većih vodoopskrbnih sustava koje smo projektirali ili nadzirali njihovu izgradnju izdvajamo sustave rekonstrukcije vodoopskrbnih mreža na području Vukovarsko-srijemske županije (20 naselja), rekonstrukciju vodoopskrbnih mreža na distributivnom području Slavonskog Broda, rekonstrukciju dijela glavnih vodoopskrbnih cjevovoda grada Županje i sl.

Od većih sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda koje smo projektirali ili nadzirali njihovu izgradnju izdvajamo sustave odvodnje i pročišćavanja općine Privlaka, općina Stari Mikanovci i Vođinci, grada Otoka, općine Tovarnik, općine Nijemci.Također, projektiramo i uređaje za pročišćavanje otpadnih voda: općina Nijemci, općina Stari Mikanovci i općina Vođinci, općina Stari Jankovci.

Na području navodnjavanja ističemo izradu projektne dokumentacije za sustav navodnjavanja Lipovac.

Osim navedenih djelatnosti iz područja niskogradnje ističemo izradu projektne dokumentacije za infrastrukturne objekte poslovne zone Velebit u Gunji i Zagrađe u Cerni, dogradnju plinoopskrbne mreže na području Vinkovaca, Marinaca i Ivankova i sl.

Visokogradnja

Iz područja visokogradnje ističemo izradu projektne dokumentacije za malu kogeneraciju na biomasu 1MWelu Orahovici, malukogeneraciju na bioplin 1MWel u Cerni te izradu projektne dokumentacije za stambene objekte.

Osim izrade novih objekata vršimo usluge legalizacije nezakonito izgrađenih objekata (Dom kulture Otok, DVD Ilok i sl.)

Iz područja energetske učinkovitosti izdvajamo izradu energetskih certifikata i izvješća o provedenim energetskim pregledima na području grada Vinkovaca te Vukovarsko-srijemske županije (škole i drugi javni objekti) te izradu projektne dokumentacije za povećanje energetske učinkovitosti (višestambene zgrade u gradu Vinkovcima, DVD Ilok).

Naše djelatnosti