djelatnosti-projektiranje

Projektiranje

Vršimo usluge projektiranja u području niskogradnje (vodoopskrba, navodnjavanje, odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda, infrastrukturni objekti u poslovnim zonama itd.) i visokogradnje (stambene i poslovne zgrade, poljoprivredne i industrijske građevine itd.).

Naši inženjeri su ovlašteni za projektiranje raznih vrsta projekta (građevinski, strojarski i elektrotehnički projekti).

Izrađujemo projektnu dokumentaciju od početne ideje do krajnje razrade, odnosno vršimo usluge izrade koncepcijskih rješenja, idejnih, glavnih i izvedbenih projekata te projekata izvedenog stanja.

Stručni nadzor

Stručni nadzor

Vršimo usluge stručnog nadzora u području niskogradnje (vodoopskrba, navodnjavanje, odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda, infrastrukturni objekti u poslovnim zonama itd.) i visokogradnje (stambene i poslovne zgrade, poljoprivredne i industrijske građevine itd.).

Naši inženjeri su ovlašteni za provođenje stručnog nadzora u području građevinske, strojarske i elektrotehničke struke.

Energetsko certificiranje

Energetsko certificiranje

Vršimo usluge energetskih pregleda, izdavanja energetskih certifikata i izrade projektne dokumentacijeu cilju podizanja energetske učinkovitosti za sve vrste građevina. Posjedujemo ovlaštenje Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja za obavljanje poslova provođenja energetskih pregleda i energetskog certificiranja zgrada sa jednostavnim tehničkim sustavima i zgrada sa složenim tehničkim sustavima te provođenje energetskih pregleda javne rasvjete.
Legalizacija

Legalizacija

Vršimo usluge izrade potrebne dokumentacije za legalizaciju nezakonito izgrađenih zgrada, odnosno nudimo kvalitetnu i cjelokupnu uslugu koja uključuje izradu arhitektonskog snimka izvedenog tanja, geodetskog snimka izvedenog stanja, izradu potrebnih izjava ovlaštenih inženjera temeljenih na pregledu zgrade, izradu geodetskog elaborata za upis u katastar i zemljišnu knjigu.